National Førstegangs- og reverifikation


Førstegangsverifikation
Reverifikation
Krav til måler/måleanlæg


Førstegangsverifikation
er betegnelsen for den første opstilling og ibrugtagning af en måler/ et måleanlæg. Førstegangsverifikationen adskiller sig lidt fra den periodiske verifikation (reverifikationen) ved


Ved førstegangsverifikation skal nåleren/måleanlæggets typegodkendelse være gyldig.

Det er anlægsejerens ansvar at en måler/måleanlæg bliver førstegangsverificeret.

Ved større ombygning er eller når en måler/måleanlæg har været demonteret for ombygning kan der skulle førstegangsverificeres på ny.


Reverifikation
er betegnelsen for de efterfølgende verifikationer, der udløses af at

Det er anlægsejerens ansvar at en måler/måleanlæg bliver førstegangsverificeret.

Krav til måler/måleanlæg
Måler/måleanlæg skal

Det verificerende laboratorium er ikke forpligtet til at foretage indregulering eller skiltning af en måler/et måleanlæg, da det ikke er en del af verifikationen. I praksis udføres dette naturligvis, men mod fakturering.

^Tilbage til sidens top