Anmodning om erstatningsmærkat

Jf. MDIR 00.01-02, udg.3 (BEK nr. 12491 af 19/12/2001), erklærer undertegnede at en til måleren/måleanlægget hørende legal mærkat er bortkommet, at måleren/måleanlægget fremstår fuldt funktionsdygtigt og med ubrudt plombering.

Doms Metrology ApS kontrollerer de indsendte data med vort installationsarkiv og opfatter denne henvendelse som en bestilling på nødvendig(e) erstatningsmærkat(er).

Efter kontrol kontakter vi rekvirenten på det opgivne telefonnummer og aftaler her hvortil erstatningsmærkat(er) skal sendes.

OBS på denne formular skal alle felter udfyldes.

Anlægsbeskrivelse

Anmelder
Anmelder-
virksomhed *
Telefonnummer *


Hvis du ikke anvender "java" kan du udskrive e-posten når du har højreklikket på den.