Plombebrudsanmeldelse uden skift af måler

Jv. betingelser for montørplombeordning meddeles herved, at nedennævnte måler/måleanlæg
er blevet repareret med efterfølgende anbringelse af montørplombe/montørmærkat.

Måleren/måleanlægget er fundet i orden og kan umiddelbart reverificeres.
Anlægsbeskrivelse

Montørplombe/Montørmærkat anbragt i eller ved .... på nedenstående målere/målesystemer
f.eks over PROM
f.eks ved pulsgiver
f.eks sikring af computerkappe

Berørte måleanlæg

Reparationsdato & reparatør
Rep. dato Montørplombenr. *
Service-
firma *
Telefonnummer *


Hvis du ikke anvender "java" kan du udskrive e-posten når du har højreklikket på den.