Verifikationsmærkaten mangler eller er forkert
Verifikationsmærkaten mangler
Fra tid til anden oplever vi at verifikationsmærkaten mangler.
Det skyldes oftest
- mere end god rengøring eller
- at f.eks. standerens glas er udskiftet.

Er der tale om plombebrud (herunder brud på sikringsmærkater) skal der naturligvis indgives en plombebrudsanmeldelse; hvis ikke skal en erstatningsmærkat rekvireres, jvf. MDIR 00.01-02, udg.3 (BEK nr. 12491 af 19/12/2001).
Heri findes:

5.3 Erstatningsmærkater
I tilfælde hvor en påsat verifikationsmærkat ved et uheld bliver beskadiget, kan en erstatningsmærkat (som er identisk
med den ødelagte mærkat) rekvireres mod et gebyr. Erstatningsmærkaten kan mod skriftlig rekvisition udleveres af det
laboratorium, som sidst har verificeret måleren/måleanlægget. Rekvisitionen skal indeholde oplysning om instrumentets
fabrikat, fabrikationsnummer, systembetegnelse, væsketype, kapacitet og tidspunkt for sidste verifikation (evt. i form af
årstal på verifikationsplomben) samt en underskrevet erklæring om at instrumentet fremstår funktionsdygtigt og med
ubrudt plombering.

Udskiftning af standerens glas kan på nogle systembetegnelser foretages uden plombebrud. Samtidig kan der ske udskiftning til ent glas uden maskering, således at gamle verifikationsmærkater derved bliver synlige.
Det har den virkning at standeren fremstår som ikke-verificeret, måske endda som om den sidst var verificeret for mange år siden.

Ved reparationer, hvor der udskiftes glas er det derfor nødvendigt at være særligt opmærksom på om standeren kan komme til at fremstå som værende ikke-verificeret og agere derefter ved at
- rekvirere erstatningsmærkat eller
- fjerne de gamle mærkater og rekvirere erstatningsmærkat.

Benyt eventuelt den elektroniske formular - den sikrer at alle nødvendige data kommer med direkte til Doms Metrology ApS.