Afvigelse og fejl

Da de fleste lande anfører måleinstrumenters fejl og ikke, som i Danmark, måleinstrumenters afvigelse, vil danske verifikations- og kalibreringscertifikater kunne skabe usikkerhed i udlandet. Derfor vil alle bemyndigede i Danmark fra 01. januar 2007 gå over til at anføre måleinstrumentets fejl i verifikations- og kalibreringscertifikater.

Baggrund

Ved en kalibrering findes et måleinstruments fejl.
Kalibreringens formål er at kunne afgøre hvor godt måleinstrumentet måler i forhold til den sande værdi. Den sande værdi er i praksis lig med
Sammenhængen imellem måleinstrumentets fejl og den sande værdi udtrykkes ved:


  Måleinstrumentets visning = Den sande værdi + måleinstrumentets fejl  


I trafiksektoren kalibreres målere/måleanlæg oftest ved Eksempel på kalibrering af en brændstoffstander:
Standerkalibrering
På målerens display står 20,30 Liter, i volumennormalen er der 20,00 Liter.

Indsættes værdierne i ovenstående MUK = Ref. + Fejl, fås:

20,30 = 20,00 + Fejl, eller

Fejl = 0,30 Liter ≈ 15 ‰


Det er klart at måleren udleverer for lidt i forhold til sin visning.
Vi siger at "måleren ligger i minus", hvilket måske er noget forvirrende når målerens fejl rent faktisk er positiv.

Bl.a. derfor er der i Danmark i trafiksektoren, tradition for at udtrykke måleinstrumentets AFVIGELSE og ikke måleinstrumentets FEJL.

Afvigelsen = Fejlen med modsat fortegn.

På et verifikationscertifikat vil der med de værdier, der er givet i eksemplet stå Afv. = - 0,30 Liter eller Afv. = - 15 ‰.

Fremover

Problemet er at denne angivelse vil kunne skabe stor forvirring i lande, der benytter den korrekte måletekniske angivelse af Fejlen. Med overgangen til MID er der tale om at certifikater skal kunne anvendes i hele det indre marked og derfor har Danak Metrologi sammen med de bemyndigede laboratorier besluttet at "harmonisere" forholdet.

Fra 01. januar 2007, vil der altså være fortegnet til forskel.