Doms Metrology ApS sælger prøvestande


Grundet overgang til andre kalibreringsmetoder har vi 2 prøvestande i overskud.

Tankvognsprøvestand

Samlet prøvestand med 500+500L volumennormal og en 100L volumennormal.
Prøvestanden har været anvendt til kontrolmåling og verifiaktion af tankvognsmålere.
Alle normalerne er udført i stål og med bundventiler.

Den kan anvendes ved kalibrering af tankvogne med både bund og toplæsning.

Test Bench TANKV

Indvendig prøvestand

Prøvestand bestående at 3 volumennormaler på 100L, 400L og 1000L, alle opbygget i stål.
100L og 400L normalerne har pneumatisk timer på bundventilerne; mens 1000L volumennormalen er fuldt manuel.
1000L volumennormalen er placeret udendørs ved stor tankgrav.
Prøvestanden har alene været anvendt med ISOPAR som prøvemedie.
100_400L_styring

1000L_ved_tankgrav


Vi forestiller os som udgangspunkt en pris på DKK 60.000,- pr. prøvestand hvis køber demonterer og afhenter.
Er du interesseret hører vi meget gerne fra dig også hvis du vil give et tilbud.

Med venlig hilsen

Doms Metrology ApS